frekvencija značenje

frekvencija (lat.), učestalost; 1. broj ponavljanja neke periodične pojave ili procesa u jedinici vremena; SI jedinica za f. je herc (Hz); 2. vremenska gustoća nekih događaja, npr. u statistici, prometu i sl.