fratar značenje

fratar (lat. frater: brat), u Katoličkoj crkvi, naziv za redovnike u propovjedničkim redovima (→ franjevci, dominikanci); → fra.