franko značenje

franko (tal.), trgovinska klauzula koja obvezuje prodavača da o svom trošku, po utvrđenoj cijeni, dostavi ili kupcu stavi na raspolaganje robu na ugovoreno mjesto.