Frankapani značenje

Frankapani (Frangipani, Frankopani), hrv. velikaška obitelj knezova Krčkih. Prezime F. uzeli su 1430. da bi istaknuli tobožnje podrijetlo od rimske obitelji Frangipani od kojih su preuzeli i grb. Obitelj je najvjerojatnije pripadala domaćem plemstvu s otoka Krka. Prvi poznati predstavnik bio je knez Dujam I (1118–63). Bartol i Vid I. sklopili su 1163. s Venecijom ugovor prema kojemu su zadržali kneštvo uz obvezu plaćanja godišnje pristojbe od 350 biz. zlatnika. 1248., zbog pristajanja uz hrv.-ug. kralja Belu IV., gube krčko kneštvo i prelaze na kopno u kraljevu službu. Prijelaz se zapravo dogodio nešto ranije, budući da se još 1242. oni spominju s naslovima modruških i vinodolskih knezova. Od druge pol. 13. st. pripadnici ove obitelji ponovno su i u službi Venecije. Snažan politički uspon Krčkih knezova počinje u drugoj pol. 14. st. za vrijeme kralja Ludovika I., kada su postali najmoćniji velikaši u Hrvatskoj. Sred. 15. st. obitelj se podijelila na osam loza, od kojih se posljednja, tržačka, ugasila smrću Frana Krste 1671.