Frank značenje

Frank, Anne (pr. ime Annelies Marie) (1929–45), kći žid. emigranata nastanjenih u Nizozemskoj, stradala u koncentracijskom logoru Bergen-Belsen; pod njem. okupacijom vodila dnevnik u kojem se, uz kušnje i tjeskobe neljudskoga vremena, zrcali i osjećajnost darovite djevojčice. Dnevnik je nakon rata preveden na mnoge jezike, dramatiziran i ekraniziran.