Frank značenje

Frank, Philipp (1884–1966), am. filozof i fizičar austr. podrijetla; jedan od osnivača »Bečkoga kruga«. Osnove fizike; Moderna znanost i njezina filozofija.