Franjo I značenje

Franjo I (François) (1494–1547), franc. kralj od 1515; zaštitnik umjetnosti, književnosti i znanosti; ratovao u Italiji (osvojio Milano) te protiv rim.-njem. cara Karla V.