Francuska Gijana značenje

Francuska Gijana, franc. prekomorski dep. na SI obali Južne Amerike; 83 534 km2, 157 749 st. Obuhvaća obalnu ravnicu i brežuljast savanski ravnjak. Klima tropska. Gl. rijeke Maroni i Oiapoque. Stanovnici kreoli, Kinezi, Francuzi, Haićani, Indijanci i dr. Upravno središte Cayenne. Poljoprivreda (riža, šećer, trska, kava, kakaovac, banane, kukuruz, krumpir i duhan). šumarstvo (80% površine pod šumom) i stočarstvo. Ležišta boksita i zlata. Gl. luka Cayenne. Franc. posjed od 17. st.; 1852–1938. zloglasna kažnjenička kolonija; od 1946. prekomorski departman.