Franchthi značenje

Franchthi, pećina na J Peloponezu, Grčka; važno arheol. nalazište iz doba mezolitika (← 7. tisućljeće).