Franchet D’Esperey značenje

Franchet D’Esperey, Louis Felix Marie François (1856–1942), franc. maršal; vrhovni zapovjednik sav. snaga na Solunskoj fronti (1918) gdje je Dobropoljskom bitkom i probojem bojišnice na tom ratištu odlučen I. svj. rat.