Franačka značenje

Franačka, pov država koju su u 5. st. osnovali Franci na području rim. provincije Galije. Za dinastije Merovinga (481–751) uveden je feud. poredak; za vladavine Karolinga (751–987) F. je dosegnula vrhunac svoje moći kad je (800) Karlo veliki okrunjen u Rimu za rim. cara. Nakon smrti Ludovika Pobožnoga (840), carstvo je podijeljeno između tri njegova sina: Lotaru je pripala Italija, Burgundija, Frizija, Provansa i zemlje između Maase, Schelde i Rajne, Ludvig Njemački dobio je zemlje I od Lotarove države, a Karlo Ćelavi zemlje Z od nje (→ Francuska, pov).