frakcija značenje

frakcija (lat.), odcijepljen dio neke cjeline; polit skupina članova neke stranke koji se razilaze s mišljenjem, zaključcima i stajalištem većine.