Fourier značenje

Fourier, Charles (1772–1837), franc. socijalist-utopist; građ. društvu suprotstavlja »harmonično« društvo u kojem je osnovna ćelija »falanga«. Teorija univerzalnog jedinstva.