Fourier značenje

Fourier, Joseph (1768–1830), franc. fizičar, matematičar i političar; znamenit po teoremu o mogućnosti razvijanja periodičkih funkcija u trigonometrijske redove (Fourierovi redovi).