fotovodljivost značenje

fotovodljivost, promjena el. vodljivosti neke tvari pod djelovanjem svjetlosti; jedna je od mogućih posljedica fotoelektričnoga efekta.