fototelegrafija. značenje

fototelegrafija. 1. Prijenos fotografija telegrafijom (brzojavljanjem) ili radiotelegrafijom; telefoto, faksimilni prijenos. 2. Prijenos Morseovih signala → heliografom.