fotoluminescencija značenje

fotoluminescencija (grč.+lat.), svijetljenje tvari pobuđeno svjetlom i ionizirajućim zračenjem (→ luminescencija).