fotoliza značenje

fotoliza (grč.), kem. razgradnja tvari pod utjecajem svjetlosti (npr. razgradnja srebrnih halogenida osvjetljivanjem fotografske ploče).