Fort Lauderdale značenje

Fort Lauderdale, grad, luka i kupalište na obali Atlantskoga oceana u blizini Miamia, sav. država Florida, SAD; 149 800 st. Osn. 1838. Sveuč. Brodogradnja. Turizam.