Fort značenje

Fort, Paul (1872–1960), franc. književnik; istaknuti simbolist, autor lirskih, proznih i kaz. djela. God. 1912. izabran za »kneza pjesnikâ«. Francuske balade.