Formoz značenje

Formoz (o. 816–896), papa od 891; za pape Nikole I (858–867) radi na pokrštavanju Bugara; 878. ekskomuniciran, a 883. ponovno uspostavljen u crkv. časti; oslanjao se na njem. kralja Arnulfa koga je 896. krunio za cara, ali je zbog toga posmrtno osuđen i ekskomuniciran.