formijati značenje

formijati (lat.), soli mravlje kiseline.