Fontana značenje

Fontana, Lucio (1899–1968), tal. slikar i kipar; radio apstraktne skulpture; zalagao se za umj. integraciju različitih elemenata (boja, zvuk, pokret, vrijeme, prostor). Ciklus slika Prostorni koncept.