Font-de-Gaume značenje

Font-de-Gaume, špilja u dep. Dordogne, J Francuska; važno nalazište iz mlađega paleolitika; na stijenama sačuvani crteži i polikromne slike životinja.