fonologija značenje

fonologija (grč.), lingv disciplina različita od fonetike (ali njoj srodna) koja proučava glasove ne same za sebe nego kao »foneme«, tj. kao funkcionalne i razlikovne jezične elemente, na temelju kojih se među sobom u jezičnoj komunikaciji razlikuju označitelji različitih značenjskih jedinica; dijeli se na fonematiku i prozodiju; začetnik joj je N. S. Trubeckoj.