fonetika značenje

fonetika (grč.), lingv dio jezične znanosti koji proučava glasovnu stranu jezične komunikacije općenito, ili pak glasove u pojedinom jeziku, jezičnoj skupini; artikulacijska, akustička, eksperimentalna, historijska fonetika.