Folksdojčeri značenje

Folksdojčeri (njem. Volksdeutschen), naziv za Nijemce izvan Njemačke, osobito I i JI Europi. U hrv. se krajeve masovnije naselili u 18. i 19. st., uglavnom u Srijem, I Slavoniju i Baranju. Nakon II. svj. rata prisilno iseljavani. Danas ih u Hrvatskoj ima 2902 (popis 2001).