Folkestone značenje

Folkestone, turističko i balneološko središte u Kentu, JI Engleska; 43 700 st. Ribarstvo.