FOB značenje

FOB (akr. od engl. free on board: slobodno na brod), klauzula iz ugovora o kupoprodaji robe koja se ima prevesti brodom; po njoj, prodavač mora u ugovorenom roku isporučiti robu na ugovoreni brod u ugovorenoj luci ukrcaja te snosi sve troškove gubitka ili oštećenja robe do ukrcaja u brod.