fluidizacija značenje

fluidizacija, tehnol operacija kojom se sloj čvrstih čestica kontaktom s plinom ili kapljevinom dovodi u stanje slično kapljevini koja vrije; primjenjuje se za miješanje, sušenje, prženje, katalitičke procese i sl.