flotacija značenje

flotacija (engl.), postupak koncentriranja čvrstih mineralnih sirovina, odvajanje korisnih od nekorisnih komponenata (jalovina) na temelju razlike u kvašljivosti; provođenjem zraka kroz vodenu suspenziju hidrofobne čestice (ob. korisne komponente) prianjaju uz zračne mjehuriće i s njima isplivaju.