floristika značenje

floristika (lat.), znanost koja proučava floru pojedinih područja i zakonitosti raširenosti biljnih vrsta na Zemlji (floristička geobotanika).