floem značenje

floem (grč.), provodni sitasti dio u biljkama kroz koji produkti asimilacije prelaze iz listova u ostale dijelove biljke.