fleksija značenje

fleksija (lat.). 1. Savijanje, pregibanje. 2. lingv mijenjanje pojedinih vrsta riječi dodavanjem afiksalnih elemenata, čime riječ dobiva određenu gramatičku funkciju u rečenici ili posebnu nijansu gramatičkoga značenja. F. je uglavnom imenska (deklinacija) i glagolska (konjugacija).