Flandrija značenje

Flandrija (flam. Vlaanderen, franc. Flandre), pov. pokrajina, danas uključena u I Belgiju, niz. pokrajinu Zeeland i franc. departman Nord. – Dio rim. Galije i Franačke države (5–9. st.), zatim feud. grofovija; znatan procvat u 11. i 12. st., središte eur. suknarstva od 13. st. U 14. st. pod vlašću Francuske, ali podržava Englesku u Stogodišnjem ratu. Pod vlašću burgundskih vojvoda od 1384., potom Habsburgovaca od 1477., a 1555. pripala njihovoj španj. grani; nakon neuspjela ustanka (1576) ponovno pod Španjolskom. Westfalskim mirom (1648) S dio Flandrije priključen je Nizozemskoj, a tijekom 17. st. J dio Francuskoj. Mirom u Rastattu 1714. bivša španj. F. pripala je Austriji, a za Prvoga koalicijskog rata 1795. Francuskoj te nakon Bečkoga kongresa Ujedinjenoj Nizozemskoj (1815). Najveći dio F. našao se 1830. u granicama Belgije.