fiziološka psihologija značenje

fiziološka psihologija, grana psihologije koja istražuje fiziol. temelje psih. procesa.