fisura značenje

fisura (franc.), pukotina, brazda, napuklina. anat naziv za procjepe i brazde, os. na kostima i mozgu.