Fisher značenje

Fisher, Ronald (1890–1962), engl. statističar i genetičar; uredio statističku metodu mjerenja varijance malih uzoraka u odnosu na populaciju; zastupao teoriju o evoluciji dominantnih svojstava, iz koje slijedi da je pokretačka snaga evolucije selekcija, a ne mutacija.