Fischer značenje

Fischer, Emil (1852–1919), njem. kemičar; sintetizirao važne org. spojeve, odn. utvrdio njihovu strukturu. Nobelova nagrada 1902.