Firentinska unija značenje

Firentinska unija, unija između zapadne i istočne crkve sklopljena na koncilu u Firenci 1439. između pape Eugena IV. i biz. cara Ivana VIII; nije priznata u Bizantu.