finski jezik značenje

finski jezik, pripada baltofin. ogranku ugrofin. grane, uralske jezične porodice; srodan estonskom, karelskom i laponskom; njime govori. o. 5,2 mil. Finaca u Finskoj (o. 4,7 mil.) i susjednim zemljama te u S Americi (o. 300 000).