Finkielkraut značenje

Finkielkraut, Alain (1949), franc. filozof i publicist; utjecajan intelektualac, borac protiv »barbarstva ovoga svijeta« (Poraz mišljenja). Istaknuo se kao protivnik ideje velike Srbije i gorljiv zagovornik hrv. samosvojnosti (Kako se to može biti Hrvat?).