fin de siècle značenje

fin de siècle (franc.: kraj stoljeća), bolećivo raspoloženje kao opća pojava dekadentnoga eur. društva potkraj 19. st., i odraz toga raspoloženja u književnosti i lik. umjetnosti; naziv prema naslovu komedije F. de Jouvenota i H. Micarda (1888).