filtracija značenje

filtracija (srednjolat.), razdvajanje smjese čvrstih i tekućih ili plinovitih tvari s pomoću poroznoga sredstva (filtra), koje zadržava čvrste čestice, a tekućinu ili plin (filtrat) propušta; u laboratoriju pretežito s pomoću filtrirnoga papira, u industriji s pomoću posebnih uređaja (filtrirna preša); → ultrafiltracija.