filozofija povijesti značenje

filozofija povijesti, filoz. disciplina koja pokušava spoznati bit, svrhu i smisao povijesti, njezine zakonitosti, a bavi se logičkim osnovama, metodama i spoznajnim mogućnostima povijesti. Termin f. p. uveo Voltaire.