Filistejci značenje

Filistejci (hebr. Pilištim), ant. nesemitski narod, jedan od »naroda s mora«, koji se, pošto je protjeran s egejskih prostora, o. ← 1200. naselio između Jaffe i egip. pustinje (važniji gradovi Askalon i Gaza); u početku, kulturno i politički jači od Kanaanaca i Izraelaca. Pod Saulom i Davidom Izraelci su se oslobodili njihova pritiska. – F. su dali ime Palestini.