Filipović značenje

Filipović, Augustin (1931–98), hrv. kipar, od 1959. živio u Kanadi; radio u bronci apstraktne skulpture, portrete i figuralne spomeničke reljefe. Spomenik bleiburškim žrtvama.