Filipinsko more značenje

Filipinsko more, SZ dio Tihoga oceana; o. 1 mil. km2. Najveća dubina u Filipinskoj brazdi (10 497 m). Važno u prometnom povezivanju Manile, Hong Konga i Shanghaija s lukama u Sjevernoj Americi i Australiji.