Filip značenje

Filip, sv., apostol. Spominju ga sva četiri Evanđelja; prema tradiciji, propovijedao u Frigiji, gdje je umro mučeničkom smrću.