filioque značenje

filioque (lat.), formula u Vjerovanju (Credo) Rimokat. crkve, a odnosi se na proishođenje Duha Svetoga (i iz sina). Na tome pitanju došlo je do teološkoga sukoba između Zapadne i Istočne crkve; jedan od povoda za raskol.